Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2021. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
VII-21/ø20=100
(prethodni rezultati) 

VI-21/ø20=100
(konačni rezultati) 

VII-21/ø20=100
(prethodni rezultati)

VI-21/ø20=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 103,6 104,1 102,8 108,2
Rudarstvo  102,2 84,7 97,7 87,4
Prerađivačka industrija  106,5 110,7 102,7 109,7
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  91,2 82,9 111,4 61,5
Saopštenje RZS br. 237 od 31.08.2021. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za jul 2021. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje u julu 2021. godine/prosek 2020. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 103,6, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 106,4“.