Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2022. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
VII-22/ø21

VII-22/VII-21

VII-22/ø21

VII-22/VII-21 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 97.8 98.4 97.6 98.7
Rudarstvo  120.8 122.5 96.8 93.3
Prerađivačka industrija  98.0 96.6 98.9 99.6
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  85.4 94.4 49.5 62.4
Saopštenje RZS br. 245 od 31.08.2022. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za jul 2022. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje u julu 2022. godine/prosek 2021. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 97,8, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 97,9“.