Indeksi industrijske proizvodnje – jun 2015. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
VI-15/ø14=100
(prethodni rezultati) 
V-15/ø14=100
(konačni rezultati)
VI-15/ø14=100
(prethodni rezultati)
V-15/ø14=100
(konačni rezultati)
3 4 5
Industrija – ukupno 113,5 110,1 104,4 102,9
Rudarstvo  106,6 100,5 87,7 94,6
Prerađivačka industrija  114,2 110,4 105,1 103,4
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  113,4 112,5 0,2
Saopštenje RZS br. 202 od 31.07.2015. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za jun 2015. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje jun 2015. godine/prosek 2014. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 113,1, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 113,7“.