Indeksi industrijske proizvodnje – jun 2018. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
VI-18/ø17=100
(prethodni rezultati) 

V-18/ø17=100
(konačni rezultati) 

VI-18/ø17=100
(prethodni rezultati)
)

V-18/ø17=100
(konačni rezultati) 

3 4 5
Industrija – ukupno 105,6 102,9 103,6 104,1
Rudarstvo  88,9 85,6 96,3 103,3
Prerađivačka industrija  110,2 107,1 104,2 104,5
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  92,4 92,2 37,6 45,9
Saopštenje RZS br. 209 od 31.07.2018. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za jun 2018. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje jun 2018. godine/prosek 2017. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 104,5, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 108,8“.