Indeksi industrijske proizvodnje – jun 2019. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
VI-19/ø18=100
(prethodni rezultati) 

V-19/ø18=100
(konačni rezultati) 

VI-19/ø18=100
(prethodni rezultati)

V-19/ø18=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 97,5 101,0 94,8 100,6
Rudarstvo  90,9 91,7 93,2 97,9
Prerađivačka industrija  99,6 103,3 94,9 100,5
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  91,0 94,8 88,4 127,2
Saopštenje RZS br. 207 od 31.07.2019. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za jun 2019. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje jun 2019. godine/prosek 2018. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 97,3, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 99,3“.