Indeksi industrijske proizvodnje – jun 2021. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
VI-21/ø20=100
(prethodni rezultati) 

V-21/ø20=100
(konačni rezultati) 

VI-21/ø20=100
(prethodni rezultati)

V-21/ø20=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 104,2 98,6 108,4 98,6
Rudarstvo  84,5 79,7 87,4 92,2
Prerađivačka industrija  110,8 102,5 109,8 98,5
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  82,9 89,2 61,5 108,1
Saopštenje RZS br. 208 od 30.07.2021. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za jun 2021. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje u junu 2021. godine/prosek 2020. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 104,0, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 110,5“.