Indeksi industrijske proizvodnje – maj 2017. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
V-17/ø16=100
(prethodni rezultati) 

IV-17/ø16=100

(konačni rezultati)

V-17/ø16=100
(prethodni rezultati)
)

IV-17/ø16=100

(konačni rezultati)

3 4 5
Industrija – ukupno 105,9 99,0 109,5 99,1
Rudarstvo  97,9 94,1 102,1 94,2
Prerađivačka industrija  111,8 103,2 109,8 99,3
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  88,4 86,1 82,3 81,1
Saopštenje RZS br. 178 od 30.06.2017. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za maj 2017. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje maj 2017. godine/prosek 2016. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 104,8, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 110,2“.