Indeksi industrijske proizvodnje – maj 2018. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
V-18/ø17=100
(prethodni rezultati) 

IV-18/ø17=100
(konačni rezultati) 

V-18/ø17=100
(prethodni rezultati)
)

IV-18/ø17=100
(konačni rezultati) 

3 4 5
Industrija – ukupno 102,9 97,7 103,8 93,2
Rudarstvo  85,6 93,3 103,3 96,0
Prerađivačka industrija  106,7 96,9 104,1 93,3
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  93,8 103,6 45,9 43,9
Saopštenje RZS br. 177 od 29.06.2018. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za maj 2018. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje maj 2018. godine/prosek 2017. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 102,5, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 106,2“.