Indeksi industrijske proizvodnje – maj 2020. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
V-20/ø19=100
(prethodni rezultati) 

IV-20/ø19=100
(konačni rezultati) 

V-20/ø19=100
(prethodni
rezultati
)

IV-20/ø19=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 91,2 79,2 94,4 80,7
Rudarstvo  87,1 100,8 97,6 98,1
Prerađivačka industrija  93,3 75,1 94,4 80,5
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  83,6 88,4 86,6 64,3
Saopštenje RZS br. 176 od 30.06.2020. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za maj 2020. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje maj 2020. godine/prosek 2019. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 91,3, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 93,4“.