Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2013. godine

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
III-13/ø12=100
(prethodni rezultati) 
II-13/ø12=100
(konačni rezultati)
III-13/ø12=100
(prethodni rezultati) 
II-13/ø12=100
(konačni rezultati)
3 4 5
Industrija – ukupno 103,5 94,4 97,1 88,9
Rudarstvo  105,2 99,0 111,4 98,2
Prerađivačka industrija  98,5 88,5 96,4 88,2
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  121,0 113,6 120,7 130,1
Saopštenje RZS br. 116 od 30.04.2013. godine

Prema Saopštenju RZS: "Za mart 2013. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje mart 2013. godine/prosek 2012. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 103,4, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 98,2".