Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2016. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
III-16/ø15=100
(prethodni rezultati) 
II-16/ø15=100
(konačni rezultati) 
II-16/ø15=100
(prethodni rezultati)
)
II-16/ø15=100
(konačni rezultati) 
3 4 5
Industrija – ukupno 109,5 98,1 105,5 89,9
Rudarstvo  109,3 103,5 96,5 89,7
Prerađivačka industrija  107,0 91,8 105,7 89,9
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  118,0 117,9 97,2 90,4
Saopštenje RZS br. 103 od 28.04.2016. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za mart 2016. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje mart 2016. godine/prosek 2015. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 108,1, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 105,2“.