Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2017. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
III-17/ø16=100
(prethodni rezultati) 

II-17/ø16=100

(konačni rezultati)

III-17/ø16=100
(prethodni rezultati)
)

II-17/ø16=100

(konačni rezultati)

3 4 5
Industrija – ukupno 106,0 91,9 108,4 89,8
Rudarstvo  92,0 98,1 100,3 81,5
Prerađivačka industrija  111,3 88,8 108,7 89,4
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  92,4 100,6 81,6 214,1
Saopštenje RZS br. 104 od 28.04.2017. godine

Prema Saopštenju RZS: “Za mart 2017. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje mart 2017. godine/prosek 2016. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 104,1, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 108,6”.