Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2018. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
III-18/ø17=100
(prethodni rezultati) 

II-18/ø17=100
(konačni rezultati) 

III-18/ø17=100
(prethodni rezultati)
)

II-18/ø17=100
(konačni rezultati) 

3 4 5
Industrija – ukupno 106,8 91,8 102,9 86,3
Rudarstvo  99,0 87,1 101,5 86,8
Prerađivačka industrija  104,8 87,9 102,9 85,8
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  119,8 111,3 113,2 189,8
Saopštenje RZS br. 109 od 30.04.2018. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za mart 2018. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje mart 2018. godine/prosek 2017. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 106,8, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 104,7“.