Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2020. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
III-20/ø19=100
(prethodni rezultati) 

II-20/ø19=100
(konačni rezultati) 

III-20/ø19=100
(prethodni rezultati)

II-20/ø19=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 102,0 99,2 103,1 101,7
Rudarstvo  106,6 103,2 100,7 93,1
Prerađivačka industrija  97,9 96,3 103,0 101,0
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  118,5 111,0 109,8 147,8
Saopštenje RZS br. 106 od 30.04.2020. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za mart 2020. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje mart 2020. godine/prosek 2019. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 101,8, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 97,7“.