Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2021. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
III-21/ø20=100
(prethodni rezultati) 

II-21/ø20=100
(konačni rezultati) 

III-21/ø20=100
(prethodni rezultati)

II-21/ø20=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 109,0 101,2 100,2 99,5
Rudarstvo  109,8 97,4 93,1 80,0
Prerađivačka industrija  105,8 97,1 99,7 99,1
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  123,1 121,1 133,7 140,1
Saopštenje RZS br. 108 od 29.04.2021. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za mart 2021. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje mart 2021. godine/prosek 2020. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 109,2, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 106,0“.