Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2022. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
III-22/ø21

III-22/III-21

III-22/ø21

III-22/III-21 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 110,7 107,7 110,1 116,5
Rudarstvo  127,6 141,5 106,9 108,0
Prerađivačka industrija  109,9 109,9 109,9 116,4
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  106,2 86,9 119,4 124,8
Saopštenje RZS br. 113 od 29.04.2022. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za mart 2022. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje u martu 2022. godine/prosek 2021. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 110,6, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 109,7“.