Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2013. godine

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
XI-13/ø12=100
(prethodni rezultati) 
X-13/ø12=100
(konačni rezultati)
XI-13/ø12=100
(prethodni rezultati) 
X-13/ø12=100
(konačni rezultati)
3 4 5
Industrija – ukupno 113,9 120,5 120,1 127,6
Rudarstvo  113,3 114,0 100,3 107,4
Prerađivačka industrija  113,7 123,2 121,7 129,5
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  114,6 113,1 27,7 8,5
Saopštenje RZS br. 356 od 30.12.2013. godine

Prema Saopštenju RZS: "Za novembar 2013. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje novembar 2013. godine/prosek 2012. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 112,7, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 112,1".