Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2015. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
XI-15/ø14=100
(prethodni rezultati) 
X-15/ø14=100
(konačni rezultati)
XI-15/ø14=100
(prethodni rezultati)
X-15/ø14=100
(konačni rezultati)
3 4 5
Industrija – ukupno 116,6 117,9 113,1 113,7
Rudarstvo  121,2 119,9 93,9 93,5
Prerađivačka industrija  111,8 116,7 113,5 114,3
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  133,6 121,5 127,8 84,4
Saopštenje RZS br. 350 od 30.12.2015. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za novembar 2015. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje novembar 2015. godine/prosek 2014. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 116,2, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 111,2“.