Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2016. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
XI-16/ø15=100
(prethodni rezultati) 
X-16/ø15=100
(konačni rezultati) 
XI/16/ø15=100
(prethodni rezultati)
)
X/16/ø15=100
(konačni rezultati) 
3 4 5
Industrija – ukupno 109,2 112,6 117,9 120,4
Rudarstvo  109,8 112,7 93,5 94,8
Prerađivačka industrija  111,5 114,4 118,1 120,7
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  101,2 106,4 310,8 295,4
Saopštenje RZS br. 345 od 29.12.2016. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za novembar 2016. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje novembar 2016. godine/prosek 2015. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 108,9, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 111,0“.