Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2017. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
XI-17/ø16=100
(prethodni rezultati) 

X-17/ø16=100

(konačni rezultati)

XI-17/ø16=100
(prethodni rezultati)
)

X-17/ø16=100

(konačni rezultati)

3 4 5
Industrija – ukupno 111,7 111,3 125,1 125,0
Rudarstvo  110,8 117,0 96,9 97,7
Prerađivačka industrija  115,8 115,3 124,6 125,7
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  97,9 95,2 358,7 97,0
Saopštenje RZS br. 355 od 29.12.2017. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za novembar 2017. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje novembar 2017. godine/prosek 2016. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 111,1, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 114,8“.