Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2018. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
XI-18/ø17=100
(prethodni rezultati) 

X-18/ø17=100
(konačni rezultati) 

XI-18/ø17=100
(prethodni rezultati)
)

X-18/ø17=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 107,6 111,8 118,9 124,7
Rudarstvo  102,4 108,4 97,1 105,0
Prerađivačka industrija  109,8 115,4 118,9 125,1
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  100,0 97,1 243,6 162,8
Saopštenje RZS br. 350 od 28.12.2018. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za novembar 2018. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje novembar  2018. godine/prosek 2017. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 107,6, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 109,8“.