Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2021. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
XI-21/ø20=100
(prethodni rezultati) 

X-21/ø20=100
(konačni rezultati) 

XI-21/ø20=100
(prethodni rezultati)

X-21/ø20=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 112,7 113,4 116,2 118,1
Rudarstvo  160,3 151,1 97,8 97,0
Prerađivačka industrija  112,0 113,8 114,6 116,8
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  95,5 95,4 221,5 210,3
Saopštenje RZS br. 358 od 30.12.2021. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za novembar 2021. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje u novembru 2021. godine/prosek 2020. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 112,6 , a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 111,7“.