Indeksi industrijske proizvodnje – oktobar 2017. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
X-17/ø16=100
(prethodni rezultati) 

IX-17/ø16=100

(konačni rezultati)

X-17/ø16=100
(prethodni rezultati)
)

IX-17/ø16=100

(konačni rezultati)

3 4 5
Industrija – ukupno 111,3 108,0 125,0 117,6
Rudarstvo  117,0 113,6 97,7 94,4
Prerađivačka industrija  115,3 113,1 125,7 118,4
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  95,2 88,1 97,0 76,5
Saopštenje RZS br. 323 od 31.11.2017. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za oktobar 2017. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje oktobar 2017. godine/prosek 2016. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 109,7, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 113,1“.