Indeksi industrijske proizvodnje – oktobar 2018. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
X-18/ø17=100
(prethodni rezultati) 

IX-18/ø17=100
(konačni rezultati) 

X-18/ø17=100
(prethodni rezultati)
)

IX-18/ø17=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 111,7 103,6 124,7 112,0
Rudarstvo  108,2 99,3 105,0 101,2
Prerađivačka industrija  115,3 108,0 125,1 112,5
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  97,1 85,5 162,8 76,4
Saopštenje RZS br. 319 od 30.11.2018. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za oktobar 2018. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje oktobar 2018. godine/prosek 2017. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 111,3, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 114,7“.