Indeksi industrijske proizvodnje – oktobar 2020. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
X-20/ø19=100
(prethodni rezultati) 

IX-20/ø19=100
(konačni rezultati) 

I-20/ø19=100
(prethodni
rezultati
)

IX-20/ø19=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 112,7 108,2 122,1 117,7
Rudarstvo  111,5 105,3 102,0 101,2
Prerađivačka industrija  114,0 112,2 123,1 118,7
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  107,4 91,3 98,4 87,7
Saopštenje RZS br. 324 od 30.11.2020. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za oktobar 2020. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje oktobar 2020. godine/prosek 2019. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 112,5, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 113,7“.