Indeksi industrijske proizvodnje – oktobar 2021. godine

Indeksi industrijske proizvodnje
Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
X-21/ø20=100
(prethodni rezultati) 

IX-21/ø20=100
(konačni rezultati) 

X-21/ø20=100
(prethodni rezultati)

IX-21/ø20=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 113,6 108,9 118,1 110,5
Rudarstvo  151,1 156,1 97,0 98,4
Prerađivačka industrija  114,1 109,8 116,8 110,4
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  95,4 84,2 210,3 130,6
Saopštenje RZS br. 324 od 30.11.2021. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za oktobar 2021. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje u oktobru 2021. godine/prosek 2020. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 113,6, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 114,0“.