Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2011. godine

 
REPUBLIKA SRBIJA
VOJVODINA
IX-11/ø10=100
(prethodni rezultati)
VIII-11/ø10=100
(konačni rezultati)
IX-11/ø10=100
(prethodni rezultati)
VIII-11/ø10=100
(konačni rezultati)
1
2
3
4
5
Industrija – ukupno
108,3 
  97,9
114,9
  92,6
Rudarstvo
119,8
118,5
123,9
116,9
Prerađivačka industrija
109,5
  97,0
115,2
   92,2 
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
  98,9
 93,7
   20,2
     5,1
Saopštenje RZS br. 269 od 30.09.2011. godine
Prema Saopštenju RSZ: "Za septembar 2011. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje septembar 2011. godine/prosek 2010. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 107,4 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 108,3.