Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2012. godine

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
IX-12/ø11=100
(prethodni rezultati) 
VIII-12/ø11=100
(konačni rezultati) 
IX-12/ø11=100
(prethodni rezultati)
VIII-12/ø11=100
(konačni rezultati)
4 5
Industrija – ukupno 98,4 95,9 106,4 98,3
Rudarstvo  96,1 103,7 110,3 111,6
Prerađivačka industrija  103,0 98,2 106,1 96,9
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  82,3 84,5 124,9 181,4
Saopštenje RZS br. 293 od 31.10.2012. godine

Prema Saopštenju RZS: "Za septembar 2012. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje septembar 2012. godine/prosek 2011. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 98,2 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 102,6".