Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2013. godine

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
IX-13/ø12=100
(prethodni rezultati) 
VIII-13/ø12=100
(konačni rezultati)
IX-13/ø12=100
(prethodni rezultati) 
VIII-13/ø12=100
(konačni rezultati)
3 4 5
Industrija – ukupno 114,0 105,9 117,4 97,2
Rudarstvo  108,3 115,3 99,5 102,5
Prerađivačka industrija  116,8 104,1 119,2 98,1
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  106,3 108,8 4,0
Saopštenje RZS br. 295 od 31.10.2013. godine

Prema Saopštenju RZS: "Za septembar 2013. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje septembar 2013. godine/prosek 2012. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 112,6, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 114,9".