Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2014. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
IX-14/ø13=100
(prethodni rezultati) 
VIII-14/ø13=100
(konačni rezultati)
IX-14/ø13=100
(prethodni rezultati) 
VIII-14/ø13=100
(konačni rezultati)
3 4 5
Industrija – ukupno 90,0 87,4 93,7 98,3
Rudarstvo  72,6 83,5 91,9 102,6
Prerađivačka industrija  100,5 95,6 94,1 98,6
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  60,1 60,6 12,2
Saopštenje RZS br. 292 od 31.10.2014. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za septembar 2014. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje septembar 2014. godine/prosek 2013. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 90,0, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 100,5“.