Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2015. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
IX-15/ø14=100
(prethodni rezultati) 
VIII-15/ø14=100
(konačni rezultati)
IX-15/ø14=100
(prethodni rezultati)
VIII-15/ø14=100
(konačni rezultati)
3 4 5
Industrija – ukupno 108,8 105,3 103,6 96,5
Rudarstvo  120,7 114,8 89,7 98,3
Prerađivačka industrija  110,5 103,5 104,1 96,7
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  97,7 108,6 46,3
Saopštenje RZS br. 287 od 30.10.2015. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za septembar 2015. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje septembar 2015. godine/prosek 2014. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 109,1, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 110,9“.