Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2016. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
IX-16/ø15=100
(prethodni rezultati) 
VIII-16/ø15=100
(konačni rezultati) 
IX/16/ø15=100
(prethodni rezultati)
)
VIII/16/ø15=100
(konačni rezultati) 
3 4 5
Industrija – ukupno 106,5 103,0 105,3 98,0
Rudarstvo  109,4 110,0 93,6 98,6
Prerađivačka industrija  109,6 103,7 105,5 97,8
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  94,7 98,2 189,1 166,8
Saopštenje RZS br. 285 od 31.10.2016. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za septembar 2016. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje septembar 2016. godine/prosek 2015. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 106,0, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 109,0“.