Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2017. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
IX-17/ø16=100
(prethodni rezultati) 

VIII-17/ø16=100

(konačni rezultati)

IX-17/ø16=100
(prethodni rezultati)
)

VIII-17/ø16=100

(konačni rezultati)

3 4 5
Industrija – ukupno 107,9 104,9 117,4 103,4
Rudarstvo  113,6 110,7 94,4 101,3
Prerađivačka industrija  113,0 108,2 118,1 103,6
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  88,1 91,3 76,0 74,6
Saopštenje RZS br. 292 od 31.10.2017. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za septembar 2017. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje septembar 2017. godine/prosek 2016. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 106,9, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 111,5“.