Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2018. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
IX-18/ø17=100
(prethodni rezultati) 

VIII-18/ø17=100
(konačni rezultati) 

IX-18/ø17=100
(prethodni rezultati)
)

VIII-18/ø17=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 103,5 96,4 111,9 94,8
Rudarstvo  99,3 86,6 101,2 94,0
Prerađivačka industrija  107,9 99,6 112,4 95,1
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  85,5 86,6 76,4 37,0
Saopštenje RZS br. 291 od 31.10.2018. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za septembar 2018. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje septembar 2018. godine/prosek 2017. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 103,4, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 107,8“.