Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2019. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
IX-19/ø18=100
(prethodni rezultati) 

VIII-19/ø18=100
(konačni rezultati) 

IX-19/ø18=100
(prethodni rezultati)

VIII-19/ø18=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 103,5 95,7 111,9 98,4
Rudarstvo  106,0 106,7 98,7 91,1
Prerađivačka industrija  107,6 96,4 112,2 98,4
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  83,7 87,9 128,4 119,0
Saopštenje RZS br. 289 od 31.10.2019. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za septembar 2019. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje septembar 2019. godine/prosek 2018. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 102,7, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 106,6“.