Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2020. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
IX-20/ø19=100
(prethodni rezultati) 

VIII-20/ø19=100
(konačni rezultati) 

IX-20/ø19=100
(prethodni
rezultati
)

VIII-20/ø19=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 107,9 99,6 117,6 96,1
Rudarstvo  105,3 107,4 101,1 91,1
Prerađivačka industrija  111,9 99,4 118,6 96,7
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  91,3 97,2 87,7 75,9
Saopštenje RZS br. 292 od 30.10.2020. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za septembar 2020. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje septembar 2020. godine/prosek 2019. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 107,3, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 111,1“.