Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2021. godine

Indeksi industrijske proizvodnje
Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
IX-21/ø20=100
(prethodni rezultati) 

VIII-21/ø20=100
(konačni rezultati) 

IX-21/ø20=100
(prethodni rezultati)

VIII-21/ø20=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 108,9 102,4 110,5 97,2
Rudarstvo  156,1 144,7 98,4 98,9
Prerađivačka industrija  109,8 101,0 110,4 96,7
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  84,2 90,2 130,6 117,0
Saopštenje RZS br. 291 od 29.10.2021. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za septembar 2021. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje u septembru 2021. godine/prosek 2020. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 108,8, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 109,7“.