Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2022. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
IX-22/ø21

IX-22/IX-21

IX-22/ø21

IX-22/IX-21 

2 3 4 5
Industrija – ukupno 101.9 99.7 105.8 99.9
Rudarstvo  120.9 101.3 99.0 94.6
Prerađivačka industrija  103.7 99.4 106.9 100.7
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  83.6 100.0 73.7 78.0
Saopštenje RZS br. 300 od 31.10.2022. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za septembar 2022. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje u septembru 2022. godine/prosek 2021. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 101,8, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 103,6“.