Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2023. godine

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
IX-23/ø22

IX-23/IX-22

IX-23/ø22

IX-23/IX-22

2 3 4 5
Industrija – ukupno 103.1 103.0 107.4 105.3
Rudarstvo  99.3 101.1 100.9 101.5
Prerađivačka industrija  105.5 103.0 108.3 105.0
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  93.5 103.9 82.7 124.0
Saopštenje RZS br. 300 od 31.10.2023. godine

Prema Saopštenju RZS: „Za septembar 2023. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje za septembar 2023. godine na prosek 2022. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 103,1, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 105,5.“