Indeksi industrijske proizvodnje za april 2010. godine

Prema Saopštenju RZS 140 od 31.05.2010. godine, indeksi industrijske proizvodnje za IV/2010 (prethodni rezultati) i III/2010 (konačni rezultati) u RS (bez podataka za APKM), Centralnoj Srbiji i Vojvodini po područjima iznose:

 
REPUBLIKA SRBIJA
CENTRALNA SRBIJA
VOJVODINA
III-2010/ø09=100
(konačni rezultati)
IV-2010/ø09=100
(prethodni rezultati)
III-2010/ø09=100
(konačni rezultati)
IV-2010/ø09=100
(prethodni rezultati)
III-2010/ø09=100
(konačni rezultati)
IV-2010/ø09=100
(prethodni rezultati)
1
2
3
4
5
6
7
Industrija – ukupno*
102,2
98,3
102,3
97,9
102,0
98,9
Vađenje ruda i kamena
110,8
114,0
102,3
104,4
124,7
129,7
Prerađivačka industrija*
101,1
98,5
101,7
99,7
100,2
97,0
Proizvodnja i distribucija elekt. energ., gasa i vode
103,4
92,4
103,5
93,1
102,2
59,6

*Prema Saopštenju RSZ: "Za april 2010. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje april 2010. godine/prosek 2009. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 98,3 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 98,5".