Indeksi industrijske proizvodnje za avgust 2009. godine

Prema Saopštenju RZS broj 269 od 30.09.2009. godine, indeksi industrijske proizvodnje za VII/09 (konačni rezultati) i VIII/09 (prethodni rezultati) u RS (bez podataka za APKM), Centralnoj Srbiji i Vojvodini po područjima iznose:

 

REPUBLIKA SRBIJA

CENTRALNA SRBIJA

VOJVODINA

VII-09/ø08

=100
(konačni rezultati)

VIII-09/ø08
=100
(prethodni rezultati)

VII-09/ø08

=100
(konačni rezultati)

VIII-09/ø08
=100
(prethodni rezultati)

VII-09/ø08

=100
(konačni rezultati)

VIII-09/ø08
=100
(prethodni rezultati)

1

2

3

4

5

6

7

Industrija – ukupno*

86,7

85,2

90,5

89,0

79,6

78,1

Vađenje ruda i kamena

101,9

108,6

101,6

98,0

102,4

127,6

Prerađivačka industrija

83,3

81,1

86,8

85,6

78,5

75,1

Proizvodnja i distribucija elekt. energ., gasa i vode

95,8

94,3

97,1

95,5

53,8

53,5

* Prema Saopštenju RSZ: "Za avgust 2009. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje avgust 2009. godine/prosek 2008. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 85,1 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 81,0".