Indeksi industrijske proizvodnje za decembar 2009. godine

Prema Saopštenju RZS broj 20 od 29.01.2010. godine, indeksi industrijske proizvodnje za decembar 2009. godine (prethodni rezultati) i za novembar 2009. godine (konačni rezultati) u RS (bez podataka za APKM), Centralnoj Srbiji i Vojvodini po područjima iznose:

REPUBLIKA SRBIJA
CENTRALNA SRBIJA
VOJVODINA
XI-09/ø08
=100
(konaèni rezultati)
XII-09/ø08
=100
(prethodni rezultati)
XI-09/ø08
=100
(konaèni rezultati)
XII-09/ø08
=100
(prethodni rezultati)
XI-09/ø08
=100
(konaèni rezultati)
XII-09/ø08
=100
(prethodni rezultati)
1
2
3
4
5
6
7
Industrija – ukupno*
97,3 
98,3 
95,6 
96,2 
100,5 
102,1 
Vađenje ruda i kamena
110,9 
98,6 
104,4 
90,1 
122,5 
113,7 
Prerađivačka industrija
94,0 
93,9 
89,9 
88,4 
99,6
101,5 
Proizvodnja i distribucija elekt. energ., gasa i vode
106,2 
116,0 
107,7 
116,8 
60,4
91,3 
Prema Saopštenju RSZ: „Za decembar 2009. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje decembar 2009. godine/prosek 2008. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 97,7 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 93,2“.