Indeksi industrijske proizvodnje za decembar 2010. godine

Prema Saopštenju RZS broj 16 od 31.01.2011. godine indeksi industrijske proizvodnje u XII/2010 (prethodni rezultati) i XI/2010 (konačni rezultati) u RS (bez podataka za APKM), Centralnoj Srbiji i Vojvodini po područjima iznose:

 

REPUBLIKA SRBIJA

CENTRALNA SRBIJA

VOJVODINA

XI-10/ø09=100
(konačni rezultati)

XII-10/ø09=
100
(prethodni rezultati)

XI-10/ø09=100
(konačni rezultati)

XII-10/ø09=
100
(prethodni rezultati)

XI-10/ø09=100
(konačni rezultati)

XII-10/ø09=
100
(prethodni rezultati)

1

2

3

4

5

6

7

Industrija – ukupno*

110,5

110,9

102,0

105,4

126,6

121,3

Vađenje ruda i kamena

120,5

119,2

103,9

99,7

147,6

151,3

Prerađivačka industrija

114,4

111,5

106,2

106,8

125,2

117,7

Proizvodnja i distribucija elekt. energ., gasa i vode

93,6

106,1

93,2

103,8

110,8

212,3

*Prema Saopštenju RSZ: "Za decembar 2010. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje decembar 2010. godine/prosek 2009. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 111,1 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 111,8".