Indeksi industrijske proizvodnje za februar 2010. godine

Prema Saopštenju RZS 84 od 31.03.2010. godine, indeksi industrijske proizvodnje za II/2010 (prethodni rezultati) i za III/2010 (konačni rezultati) u RS (bez podataka za APKM), Centralnoj Srbiji i Vojvodini po područjima iznose:

 

REPUBLIKA SRBIJA

CENTRALNA SRBIJA

VOJVODINA

I-2010/ø09=100
(konačni rezultati)

II-2010/ø09=100
(prethodni rezultati)

I-2010/ø09=100
(konačni rezultati)

II-2010/ø09=100
(prethodni rezultati)

I-2010/ø09=100
(konačni rezultati)

II-2010/ø09=100
(prethodni rezultati)

1

2

3

4

5

6

7

Industrija – ukupno*

87,4

91,5

90,3

91,6

82,0

91,1

Vađenje ruda i kamena

109,0

98,6

105,4

92,4

114,8

108,7

Prerađivačka industrija

78,1

87,1

78,0

85,5

78,2

89,0

Proizvodnja i distribucija elekt. energ., gasa i vode

113,6

104,8

112,3

104,0

169,9

144,6

*Prema Saopštenju RSZ: "Za februar 2010. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje februar 2010. godine/prosek 2009. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 89,8 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 84,7".