Indeksi industrijske proizvodnje za januar 2010. godine

Prema Saopštenju RZS broj 46 od 26.02.2009. godine, indeksi industrijske proizvodnje za I/2010 (prethodni rezultati) u RS (bez podataka za APKM), Centralnoj Srbiji i Vojvodini po područjima iznose: 

REPUBLIKA SRBIJA 

CENTRALNA SRBIJA 

VOJVODINA 

I-2010/

ø09=100
(prethodni rezultati) 

I-2010/

ø09=100
(prethodni rezultati) 

I-2010/

ø09=100
(prethodni rezultati) 

Industrija – ukupno*

87,5

90,7

81,5

Vađenje ruda i kamena 

109,9

107,0

114,8 

Prerađivačka industrija 

78,2

78,6

77,6

Proizvodnja i distribucija elekt. energ., gasa i vode 

113,5

112,3

170,0 

*Prema Saopštenju RSZ: "Za januar 2010. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje januar 2010. godine/prosek 2009. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 86,5 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 78,1".