Indeksi industrijske proizvodnje za jul 2010. godine

Prema Saopštenju RZS 247 od 31.08.2010. godine, indeksi industrijske proizvodnje za VII/2010 (prethodni rezultati) i VI/2010 (konačni rezultati) u RS (bez podataka za APKM), Centralnoj Srbiji i Vojvodini po područjima iznose:

 

REPUBLIKA SRBIJA

CENTRALNA SRBIJA

VOJVODINA

VI-2010/ø09=100
(konačni rezultati)

VII-2010/ø09=100
(prethodni rezultati)

VI-2010/ø09=100
(konačni rezultati)

VII-2010/ø09=100
(prethodni rezultati)

VI-2010/ø09=100
(konačni rezultati)

VII-2010/ø09=100
(prethodni rezultati)

1

2

3

4

5

6

7

Industrija – ukupno*

104.2

104.6

103.1

104.0

106.5 

105.7 

Vađenje ruda i kamena

98.9

122.8 

81.8 

109.2 

126.9 

144.9 

Prerađivačka industrija

111.7 

106.0 

116.7 

108.2 

105.4 

103.2 

Proizvodnja i distribucija elekt. energ., gasa i vode

79.2 

93.7 

79.5 

94.3 

68.8 

65.4 

*Prema Saopštenju RSZ: "Za jul 2010. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje jul 2010. godine/prosek 2009. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 104,2 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 105,4".