Indeksi industrijske proizvodnje za jun 2010. godine

Prema Saopštenju RZS 220 od 30.07.2010. godine, indeksi industrijske proizvodnje za VI/2010 (prethodni rezultati) i V/2010 (konačni rezultati) u RS (bez podataka za APKM), Centralnoj Srbiji i Vojvodini po područjima iznose:

 

REPUBLIKA SRBIJA

CENTRALNA SRBIJA

VOJVODINA

V-2010/ø09=100
(konačni rezultati)

VI-2010/ø09=100
(prethodni rezultati)

V-2010/ø09=100
(konačni rezultati)

VI-2010/ø09=100
(prethodni rezultati)

V-2010/ø09=100
(konačni rezultati)

VI-2010/ø09=100
(prethodni rezultati)

1

2

3

4

5

6

7

Industrija – ukupno*

99,0

103,8

97,9

102,9

101,2

105,6

Vađenje ruda i kamena

93,1

98,9

73,0

81,8

125,9

126,9

Prerađivačka industrija

104,0

111,2

107,4

116,5

99,6

104,4

Proizvodnja i distribucija elekt. energ., gasa i vode

83,3

79,2

83,6

79,5

71,3

68,8

*Prema Saopštenju RSZ: "Za jun 2010. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje jun 2010. godine/prosek 2009. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 102,9 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 109,9".