Indeksi industrijske proizvodnje za maj 2010. godine

Prema Saopštenju RZS 183 od 30.06.2010. godine, indeksi industrijske proizvodnje za V/2010 (prethodni rezultati) i IV/2010 (konačni rezultati) u RS (bez podataka za APKM), Centralnoj Srbiji i Vojvodini po područjima iznose:

 

REPUBLIKA SRBIJA

CENTRALNA SRBIJA

VOJVODINA

IV-2010/ø09=100
(konačni rezultati)

V-2010/ø09=100
(prethodni rezultati)

IV-2010/ø09=100
(konačni rezultati)

V-2010/ø09=100
(prethodni rezultati)

IV-2010/ø09=100
(konačni rezultati)

V-2010/ø09=100
(prethodni rezultati)

1

2

3

4

5

6

7

Industrija – ukupno*

99,1

99,5

99,0

98,6

99,4

101,0

Vađenje ruda i kamena

114,0

93,1

104,4

73,0

129,7

125,9

Prerađivačka industrija

99,7

104,6

101,3

108,6

97,6

99,5

Proizvodnja i distribucija elekt. energ., gasa i vode

92,4

83,3

93,1

83,6

59,6

70,9

*Prema Saopštenju RSZ: "Za maj 2010. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje maj 2010. godine/prosek 2009. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 97,8 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 102,3".