Indeksi industrijske proizvodnje za mart 2010. godine

Prema Saopštenju RZS 109 od 30.04.2010. godine, indeksi industrijske proizvodnje za III/2010 (prethodni rezultati) i za II/2010 (konačni rezultati) u RS (bez podataka za APKM), Centralnoj Srbiji i Vojvodini po područjima iznose:

 

REPUBLIKA SRBIJA

CENTRALNA SRBIJA

VOJVODINA

II-2010/ø09=100
(konačni rezultati)

III-2010/ø09=100
(prethodni rezultati)

II-2010/ø09=100
(konačni rezultati)

III-2010/ø09=100
(prethodni rezultati)

II-2010/ø09=100
(konačni rezultati)

III-2010/ø09=100
(prethodni rezultati)

1

2

3

4

5

6

7

Industrija – ukupno*

91,0

102,4 

91,2 

102,7 

90,5 

101,7 

Vađenje ruda i kamena

99,0

110,8 

92,4 

102,3 

109,9 

124,9 

Prerađivačka industrija

86,4

101,3 

84,9 

102,4 

88,2 

99,8 

Proizvodnja i distribucija elekt. energ., gasa i vode

104,8

103,5 

104,0 

103,5 

144,6 

102,2 

*Prema Saopštenju RSZ: "Za mart 2010. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje mart 2010. godine/prosek 2009. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 100,0 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 98,0".