Indeksi industrijske proizvodnje za novembar 2009. godine

Prema Saopštenju RZS broj 366 od 30.12.2009. godine, indeksi industrijske proizvodnje za novembar 2009. godine (prethodni rezultati) i oktobar 2009. godine (konačni rezultati)  u RS (bez podataka za APKM), Centralnoj Srbiji i Vojvodini po područjima iznose:
 
REPUBLIKA SRBIJA
CENTRALNA SRBIJA
VOJVODINA
X-09/ø08
=100
(konaèni rezultati)
XI-09/ø08
=100
(prethodni rezultati)
X-09/ø08
=100
(konaèni rezultati)
XI-09/ø08
=100
(prethodni rezultati)
X-09/ø08
=100
(konaèni rezultati)
XI-09/ø08
=100
(prethodni rezultati)
1
2
3
4
5
6
7
Industrija – ukupno*
101,6
97,2
100,3
95,6
104,1
100,2
Vađenje ruda i kamena
106,4
110,9
111,1
104,4
98,0
122,3
Prerađivačka industrija
99,5
93,9
95,5
89,9
105,1
99,3
Proizvodnja i distribucija elekt. energ., gasa i vode
108,5
106,2
109,8
107,7
66,8
60,4
Prema Saopštenju RSZ: "Za novembar 2009. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje novembar 2009. godine/prosek 2008. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 96,8 a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 93,4".